CAD / CAM / FEM program

Amstrup Engineering står bakom NettoCAD

Amstrup Engineering är en ingenjörsfirma med bas på Västjylland som startades 2003.

Grundaren Bent-Loekke Kristensen har 30 års erfarenhet som ingenjör. Efter 20 år i branschen som anställd respektive frilansande konsult insåg han behovet av billigare mjukvaru-lösningar som industrin behöver för att sänka kostnaderna.

Konstruktion, testning och tillverkning av maskiner, specialmaskiner samt lantbruksmaskiner var den primära aktiviteten där testning samt tillverkning sker i den egna verkstaden på Västjylland.

Under arbetets gång kom han underfund med mjukvaru-kostnadernas betydelse för småföretag.

Genom att systematiskt spåra upp, testa och förbättra olika mjukvaror på marknaden har man fått en plattform som tillgodoser 90% av en ingenjörs dagliga behov fast till mycket lägre priser.

År 2011 inleddes samarbete med PM Mechanical Engineering AB i Sverige och plattformen lanserades.
Verksamheten består av mjukvaruförsäljning och konsultverksamhet inom först och främst verkstadsindustrin med flera framgångsrika, tunga projekt åt kunder i Danmark, Sverige, Brasilien och Tyskland.

Alla våra projekt är utförda i vår egen mjukvaruplattform.