CAD / CAM / FEM-program

ONEsoft-CNC   I   Post processor software
CNC Post processor software


ONEsoft-CNC post processor software

ONEsoft-CNC genererer NC-coder från TRIBON/AVEVA Marine shipdesign nesting “gen” filer och AUTOCAD dxf filer för datorstyrda skärmaskiner: plasma, gas, vatten och laserskärningsmaskiner.
Onesoft-CNC erbjuder avancerade postprocessor redigeringsfunktioner, NC-skärsimulering samt optimering. Applikationen är kompatibel med de flesta skärmaskinerna på marknaden, och stöttar den senaste teknologin som fasning och märkning. Produktions rapporter och skräddarsydd postprocessor för produktionsoptimering är också möjligt att få.
Microsoft's  Office blue style grafiska användargränssnitt (GUI) gör kom-igång-processen enkel. Mjukvaran är baserad på senaste  .NET teknologi. En nya användare kan generera de första användbara NC-koderna redan efter 10 minuters träning.
Main features

O
Convert Aveva / TRIBON CAD/CAM nesting gen files to reliable NC-code for 2-3 axis cutting machine from Tribon Nesting and Panel Line Control modules
O
Convert CAD dxf files to reliable NC-code for 2-3 axis cutting machine from Autocad and other CAD systems
O
Convert Aveva / TRIBON parts "gen" files to DXF file format
O
Convert NC codes from ESSI standard to G-Code standard and vice versa via back plotting function
O
Support the industry standard ESSI, EIA / G-Code
O
Supporting a wide range of cutting machines,including ESAB, Messer and Koike
O
Reverse engineer legacy data:converts NC codes back to DXF files via back plotting function
O
Back plotting of NC code function (NC Viewer)
O
Machine paths NC simulation
O
DXF Polylines recognition for easy nesting files import features
O
Kerf tools compensation NC code calculation function
O
Move pierce points functions
O
Automatic error correction features
O
Automatic optimized tools path generation
O
Automatic Production Nesting sketch generation
O
Automatic Production Nesting sketch generation
O
NCE" ONEsoft-CNC Nesting save file format
O
Cutting, marking, Bevel , Labeling processes supported; NC codes instructions generation